Our Team

Proposed Team for Optical Association of India
Sr. Name Post Location Email
1. Padmashri Dr. Vikas Mahatme Patron Nagpur
2. Ashok Thakur Patron Delhi
3. Shri Harish Gajjar Patron Mumbai
4. Subash Bansal President Ludhiana
5. Anand Maharwal Gen. Secretary Jaipur
6. Naresh Chokshi Treasurer Ahmedabad
7. Surendra Khanna Vice President Jaipur
8. S.k Mishra Vice President Patna
9. Davinder Singh Kalra Vice President Jalandhar
10. Devi Prashad Mehta Vice President Vadodara
11. Atul Shah Secretary Vadodara
12. Jasmeet Singh Secretary Faridabad
13. Naresh Gupta Secretary Delhi
14. Abhinav Maharwal Edu. Secretary Jaipur
15. Madhur Gupta P.R.O Nabha
16. Rakesh Bhatia Joint Secretary Amritsar
17. Pankaj Goyal Joint Secretary Faridabad
18. Neeraj Guglani Joint Secretary Meerut
19. Ajay Kumar Joint Secretary Patna
20. Avinash Ganoo State Coordinator Maharashtra
21. Vishal Aadhia State Coordinator West Bengal
22. Rupak Kumar Agrawal State Coordinator Bihar
23. Chandra Nath Paul State Coordinator Uttar Pardesh
24. Ritu Raj Khanna State Coordinator Madhya Pradesh
25. Shanti Maharwal State Coordinator Rajasthan
26. Kanti Bhai Mali State Coordinator Gujarat
27. Anil Kumar Giri State Coordinator Odisha
28. Dheeraj Gupta State Coordinator Chhattisgarh
29. Sunil Madaan State Coordinator Haryana
© 2024, www.opticalassociationofindia.com, All Rights Reserved